Květen 2011


Výstavní jorkšír

28. května 2011 v 13:06
Chcete se přihlásit na výstavu a nevíte, jak na to? Co vše musíte udělat čtěte v následujícím článku.

Existuje několik druhů výstav. Mezinárodní, národní, klubové, speciální, krajské a oblastní (popis jednotlivých naleznete dále). Pochopitelně můžete také navštívit výstavu světovou, evropskou atd. Tyto velice prestižní výstavy bývají obsazeny špičkovými jedinci. Jste-li začínající chovatel a chcete se na nějakou výstavu přihlásit, vyberte si nejprve výstavu "menší" - krajskou či oblastní. Vašeho pejska posoudí rozhodčí stejně jako na "velké" výstavě. Na těchto výstavách se nerozdávají tituly (máte "pouze" možnost získat ocenění vítěz třídy, nebo krajský či oblastní vítěz). Je však dobré vyzkoušet jak se pejsek bude chovat a přivyknout ho výstavnímu dění. Také se dovíte jestli váš pejsek má ty správné výstavní vlastnosti. Nenechte se však odradit prvním neúspěchem. Jestli si myslíte, že ten váš pejsek je právě ten pravý, můžete vyrazit na nějakou tu větší výstavu.

Vyberte si nějakou výstavu a napište si o přihlášku. Tu potom společně s kopií rodokmenu a dokladem o zaplacení poplatků pošlete zpět. Většina pořadatelů vám zašle vstupní list, který si vezmete s sebou na výstavu. Dále budete potřebovat očkovací průkaz s razítkem od veterináře, potvrzujícím zdraví zvířete. Určitě si přečtěte výstavní propozice, které dostanete společně s přihláškou. V nich se dozvíte, jaké další dokumenty je nutné doložit.

Nezapomeňte si s sebou vzít věci pro úpravu vašeho pejska jako hřebeny, kartáče, gumičky, mašličky, vodítko atd. Také by jste měli mít výstavní bedýnku s přehozem - obyčejně červeným.

Jorkšírek, který se vystavuje musí být upraven dle standardu. Musí se nechat od rozhodčího osahat, nechat si prohlédnou zuby, měl by být naučen výstavnímu postoji a chůzi na předváděcím vodítku.

Výstavní třídy:
- dorostu - od 6 do 9 měsíců

- mladých - od 9 do 18 měsíců

- mezitřída - od 15 do 24 měsíců

- otevřená - od 15 měsíců
- šampionů - od 15 měsíců, jedinec musí být držitelem titulu

- veteránů - od 8 let

Speciální výstava
Popis
Každý klub, který se zabývá chovem plemene jorkšírského teriéra v České republice, pořadá alespoň jednou za 3 roky speciální výstavu.
Oblastní a krajské výstavy
Popis těchto výstav
Tyto výstavy se konají venku za každého počasí a návštěvníci s tím musí také počítat. Vzhledem k prostředí se organizují od jara do podzimu. Jsou vhodné zejména pro začínající vystavovatele a začínající výstavní psy nebo štěňata. Je zde i nejvhodnější prostředí pro navázání kontaktů mezi vystavovateli, chovateli nebo budoucími majiteli pejsků. Protože se zde nebojuje o tak vysoké tituly jako na vyšších typech výstav, vystavovatelé jsou k zájemcům o vybrané plemeno vstřícnější, a rádi se s nimi o chovu daného plemene pobaví. Vzhledem k velikosti akce zde není k vidění tolik plemen, proto se musí náročnější návštěvník vydat na některou z větších výstav.
Klubové výstavy
Popis
Tyto výstavy pořádají chovatelské kluby, které sdružují majitele a chovatele jednotlivých plemen. V jednom klubu může být sdruženo i více plemen, výstava je pak pestřejší. Na těchto výstavách se sejde mnohem více jedinců stejného plemene. Zúčastnit se jich mohou i vystavovatelé ze zahraničí, proto bývá konkurence velká. Tyto výstavy se mohou konat na úrovni oblastních, krajských, národních nebo i světových výstav. Někdy jsou spojené i s jinými akcemi - například svody mladých, bonitace, soutěže ve výkonu.

Světová a evropská výstava
Popis
Sem se již sjíždí ze všech zemí se svými vystavovateli ti nejlepší jedinci - většinou už šampióni. Konkurence je zde velmi vysoká, ale v počtu přihlášených jedinců jednotlivých plemen přibližně srovnatelná s velkou klubovou výstavou. Tady se už také můžeme setkat s handlery - profesionálními "předváděči" psů. Světová či evropská výstava se koná v kalendářním roce vždy jen jedna a země se pro organizování této významné akce obměňují.

Mezinárodní výstavy
Popis
Na těchto výstavách jsou výstavní kruhy umístěné v halách i venku - pokud to umožní roční období. Konkurence psů je zde vysoká, protože se sem sjíždí vystavovatelé se svými krasavci i z okolních zemí. Mezinárodních i národních výstav se pořádá každoročně v různých státech několik, a některé již mají dlouholetou tradici.

Národní výstavy
Popis

Jsou to výstavy již vyššího typu, a podle ročního období se mohou konat v uzavřených prostorách (například haly určené přímo k vystavování, sportovní haly a stadiony) nebo také venku. Zpravidla je část výstavních kruhů umístěných uvnitř a část venku. Konkurence je tady již větší, ale zkušený vystavovatel sem může přihlásit i psa "nováčka", pokud už zná jeho reakce a kvality.

Výchova psa před výstavou
Co by měl Váš jorkšírek umět, aby uspěl na výstavě?
Pro někoho jsou výstavy zábavou, jiný je pokládá za velkou prestiž. A pro někoho jsou nutností, protože je potřebuje k uchovnění svého psa, aby mohl mít potomky s průkazem původu (není již nutno u jorkšírských teriérů). Ideální je, když výstavy baví majitele i jeho psa. Vždy to tak ale není, a tak musí majitel svému psovi tento pobyt nějak zpříjemnit - věnovat mu více pozornosti, odměňovat jej více pamlsky nebo si s ním na klidnějším místě pohrát třeba s míčkem. Většina psů nepokládá výstavy za tak důležité jako jejich majitelé, a tak jim nezbývá nic jiného, než to tam nějak přetrpět. Výstavy jsou vhodné i pro ty, kteří se chystají svého psa uchovnit. Pejsek si tam zvykne na velké množství lidí i psů a na to, že ho prohlíží i cizí lidé. Ať jsme se rozhodli k výchově šampióna nebo nám stačí projít jen několik nutných výstav, měl by se náš pes naučit se slušně chovat v areálu výstavy i ve výstavním kruhu. Ideální je, pokud celý trénink můžeme sjednotit a zkoušet třeba na kynologickém cvičišti mezi ostatními psy a lidmi, kteří nahrazují rušnou výstavní atmosféru.
Navykání psa na prohlídku
Výcvik začínáme prohlídkou pejska na známém a klidném místě - v kotci, na dvoře nebo na zahradě. U štěňat a temperamentních jedinců je vhodné začít po vydatné procházce, nemusíme pak s nimi tolik zápasit. Nejdříve zkontrolujeme tetování v uchu (pokud ho tam má). Potom mu odhrneme pysky - tímto se kontroluje skus. Následuje otevření tlamy - jako když rozhodčí kontroluje úplnost chrupu. Pejsek se zpravidla těmto úkonům usilovně brání. Přístup proto musí být důsledný, ale ne hrubý. Pokud budeme denně trénovat, pejsek si rychle zvykne - zvlášť, když ho odměníme pamlskem (pochvala je samozřejmostí). Později můžeme přidat prohlídku celého těla. Pohladíme psa po hřbetě, po končetinách, případně mu postupně zvedáme tlapky. To proto, že hmatovou prohlídku celého těla dělají někteří rozhodčí u dlouhosrstých a silně osrstěných plemen, aby si ověřili stavbu těla. Když se nevycvičený pejsek s tímto na výstavě poprvé setká, může reagovat velmi nečekaně. Psa (samce) pak musíme naučit, aby přiměřeně snesl kontrolu varlat. U trpasličích a malých plemen všechny tyto úkony trénujeme na dostatečně velkém stole, který musí být pevný a povrch nesmí klouzat. Až tyto prohlídky pejsek spolehlivě zvládá, přizveme si na pomoc kamaráda "pejskaře", který bude dělat "rozhodčího" a všechny tyto úkony na pejskovi zopakuje. Ideální je, pokud můžeme pozvat méně známého kamaráda, kterého pes již považuje za "cizího".
Výcvik psa v pohybu
Na procházkách si někde najdeme klidné místo, kde budeme trénovat pohyb ve výstavním kruhu. Může to být místo v parku, hřiště, volné parkoviště nebo i naše zahrada. Psa tam učíme běhat klusem v kruhu, případně do trojúhelníku nebo v přímce (tedy od rozhodčího a zpět). Vedeme ho po levé straně tak, aby šel uvnitř kruhu. Trénujeme hlavně souhru se psem v tomto rychlém pohybu. Pes musí běžet lehce, radostně, nesmí nás vláčet (což se zejména projeví, když má v kruhu na výstavě před sebou konkurenta). Nesmí se otáčet, radostně skákat, natož napadat psy nebo rozhodčího. Všechny tyto projevy musíme důsledně potlačovat povelem "fuj" nebo "nesmíš" a trhnutím vodítka. Záleží na síle osobnosti psa. Potom pokračujeme opět v pohybu, můžeme použít povel "k noze", "jdeme", "pěkně" a podobně. Když se pejskovi do klusu nechce a táhneme ho za sebou jako hříšnou duši, musíme ho tiše, ale radostně povzbuzovat a následně chválit. Případně mu ukážeme jeho oblíbenou hračku. To vše probíhá samozřejmě v klusu. Při pohybu se vodí pejsek na tzv. výstavním vodítku.
Nácvik výstavního postoje
Před nácvikem pejska přiměřeně unavíme - třeba nácvikem pohybu v kruhu. Jakmile je náš pes náležitě vyběhaný, přivedeme ho doprostřed pomyslného kruhu a budeme cvičit výstavní postoj. Pes musí stát klidně, být pozorný, hlavu pěkně zdviženou. Při tom si vypomůžeme pamlskem nebo pískající hračkou. Hrudní končetiny jsou rovnoběžné. U pánevních končetin by měla být jedna z nich nakročená nebo obě rovnoběžné (záleží na zvyklostech daného plemene). Některá plemena se vystavují "volně" - pes musí umět zůstat stát před rozhodčím v předpisovém postoji bez zásahu majitele (i toto vyžaduje předchozí výcvik, aby pes pochopil, jak má tento postoj vypadat). Jsou však i plemena, která se přímo před rozhodčím do výstavního postoje upravují - "staví" (majitel při předvádění pejska přidržuje). Jorkšírský teriér patří k plemenům, která se vystavují na podstavci. Tento podstavec je obvykle pošitý červenou látkou (červená barva je typická pro toto plemeno). Pejsek na podstavci stojí, přičemž je majitelem přidržován výstavním vodítkem v oblasti krku a druhou rukou se mu drží ocásek ve vzpřímené pozici. Při postoji by měl pejsek mít rovná záda. Výstavní postoj je nutné trénovat denně v různém prostředí i bez předchozího pohybu v kruhu.

Práce rozhodčího
Co obnáší práce rozhodčího.
Rozhodčí - posuzovatel je pověřen nadřízenými orgány a má také pro tuto funkci odpovídající zkoušky. Měl by to být dlouholetý aktivní chovatel psů s průkazem původu, alespoň pět let. Jeho úkolem je posoudit předvedené psy, někdy i více plemen. Mezi jeho další náplň patří i zorganizování průběhu posuzování ve výstavním kruhu.

Posuzováním se rozumí porovnávání skutečnosti, tedy vzhledu předvedeného psa s požadavky jeho standardu. To, jak dalece se liší vzhled psa od jeho standardu, zhodnotí výsledná známka od rozhodčího, což v některých případech může být i sporné.

výborná - takovou je ohodnocen pes, který se nejvíce přibližuje svým vzhledem standardu. Musí výt typickým představitelem svého plemene ve výborné kondici. Může mít i drobné nedostatky, ale jeho přednosti musí převažovat. Jeho povaha má být vyrovnaná.

velmi dobrá - toto ocenění dostane pes, který má typické vlastnosti plemene, je v dobré kondici, ale má i drobné vady. Hrubé vady mu už rozhodčí nepromine.

dobrá - tento jedinec má sice znaky svého plemene, ale i zjevné hrubší vady.

dostatečná - tento pes má znaky svého plemene, ale již jen vzdáleně se blíží ideálu.

• Jedinec s vadami, které jsou ve standardu uvedeny jako vylučující nebo u něj byl proveden operativní zákrok k odstranění vrozené vady exteriéru, je vyloučen z posuzování.


Standard by měl rozhodčí znát zpaměti. U méně často vystavovaných plemen by si je měl před výstavou oživit. Aby se mu třeba nestalo, že kontroluje počet zubů u plemene, které to nemá v požadavcích standardu.

Každý rozhodčí má svůj systém v posuzování, ale většina se jich řídí již zaběhnutým postupem. Začíná celkovým vzhledem a dojmem. Pak postupně hodnotí jednotlivé části těla předvedeného psa. Od hlavy (typ skusu, počet zubů, postavení uší, barva oka…), přes trup (hloubka hrudníku, délka beder, nasazení a nesení ocasu…), až po končetiny. Některá plemena s upravovanou nebo dlouhou hustou srstí si může hmatem prověřit, jakou mají například sílu kostry nebo osvalení. U psů samců zkontroluje úplnost varlat. Většinou na závěr zhodnotí pohyb předvedeného jedince v požadovaném směru. Hodnocení rozhodčího zaznamenává do výstavního posudku zapisovatel. Posudek s výstavním oceněním a případným zápisem do průkazu původu pak předá vystavovateli. Rozhodčí takto posoudí všechny psy a feny ve svých třídách. Na závěr vybere nejlepšího jedince plemene ze všech určených tříd. Toto se opakuje několikrát, protože zpravidla v jeden den posuzuje více plemen. Na závěr celé výstavy pak rozhodčí vyberou ze všech předvedených plemen nejkrásnějšího psa výstavy, nejlepší pár nebo nejlepší chovatelskou skupinu.

I když se to nezdá, je funkce rozhodčího psychicky i fyzicky náročná, vždyť musí spravedlivě posoudit několik desítek psů, celý den se bez odpočinku pohybovat v kruhu za každého počasí a navíc někdy i čelit nespokojeným vystavovatelům.

Jak se hodnotí exteriér psa na výstavě?
Jakou můžete dostat známku od rozhodčího popř. titul.

U jorkšírských teriérů se nepožaduje žádná z pracovních zkoušek, proto se omezuji pouze na výstavní tituly.
Vítěz třídy - zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů šampiónů CAC)
Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů
Oblastní vítěz - zadává se na oblastní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Krajský vítěz - zadává se na krajské výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Klubový vítěz - podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Vítěz speciální výstavy - zadává se nejlepšímu jedinci psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
Národní vítěz - zadává se na národní výstavě nejlepšímu jedinci psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů
BOB = Vítěz plemene - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů
Čekatelství
CAJC - čekatelství šampionátu mladých - může být zadáno výbornému 1 (psovi i feně) ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CAC - čekatelství českého šampionátu krásy - může být zadáno výbornému 1 (psovi i feně) ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
Res. CAC - může být zadáno výbornému 2 (psovi i feně) ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů
Res. CACIB - může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci (psovi i feně). Do této soutěže postupují: výborný 2 res. CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborný 1 CAC z ostatních tříd
Šampionem se může stát jedinec, který byl 3x oceněn titulem CACIB nebo CAC, udělenými dvěma různými rozhodčími v rozmezí minimálně 12 měsíců mezi prvním a posledním certifikátem. Tyto tituly je možné získat v jakékoli členské zemi FCI (Fédération Cynologique Internationale - mezinárodní kynologický svaz, vrcholný orgán světové kynologie).
Kromě těchto titulů je každý pejsek a fenka na výstavě ohodnocen podle svého exteriéru charakteristikou výborný, velmi dobrý, nadějný a velmi nadějný (u štěňátek), dobrý příp. dostatečný.

Podmínky pro přiznání titulu
Co je třeba k tomu, aby se pejsek stal šampionem. Čtěte v následujícím článku.

K získání některého z titulů potřebujete nasbírat určité množství CAJCů, CACů nebo CACIBů. Tato čekatelství se zadávají na národních, mezinárodních, klubových a speciálních výstavách jedincům, kteří jsou v jednotlivých třídách (mladých - CAJC, mezitřída, otevřená a šampionů - CAC, CACIB) oceněni jako výborný 1. Udělení čekatelství však není nárokové.
Podmínky pro udělení titulu český Junioršampion
Pro udělení tohoto titule je třeba získat nejméně od dvou rozhodčích 3x CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC (CAC musí být udělen do 24 měsíců věku a nemůže být použit pro udělení titulu Šampion ČR).
Podmínky pro udělení titulu Šampion ČR
Pro udělení tohoto titule je třeba získat 4x CAC. CACe musíte získat nejméně od dvou rozhodčích ve dvou výstavních sezónách. Nejméně 2 CACe musíte získat na mezinárodní výstavě.
Podmínky pro udělení titulu Interšampion
Pro udělení tohoto titule je třeba získat 4x CACIB. Ty musíte získat nejméně od tří rozhodčích ve třech státech. Mezi prvním a posledním musí být rozmezí nejméně rok a den. Podmínky pro udělení titulu Klubový šampion Podmínky pro udělení tohoto titule stanovuje vždy klub.
Podmínky pro udělení titulu Klubový šampion
Podmínky pro udělení tohoto titulu stanovuje vždy klub.
zdroj- yorkie.cz

Začíná výstavní sezóna aneb Na výstavě

Na rozdíl od diváků nemusí stát vystavovatelé dlouhé fronty u pokladen ani u vstupu na výstaviště. U zvláštního vchodu pro vystavovatele se prokážeme očkovacím průkazem psa a vstupním listem, který nám přišel poštou po zaplacení výstavního poplatku. Po veterinární kontrole dostaneme nadepsaný posudkový list, diplom, katalog a čísla, která raději hned připneme sobě i psovi - tomu nejlépe na horní konec vodítka, aby ho nerušilo. Z propozic by mělo být předem jasné, jak dlouho trvá přejímka psů a kdy začíná posuzování, někdy obsahují předběžně i jména posuzovatelů.


Jupí

21. května 2011 v 14:51
Ahojky!!Tákže..konečne mám nový dess!Jak se vám líbí?

Členové klubu

21. května 2011 v 13:00 York-club

SÁRA

1)Jméno-Sára
2)Přezdívka-Salle
3)Blog-TU
4)E-mail-salle.maxik@seznam.cz
5)Máš doma jorkšírka/jak se jmenuje?-Já mám silky teriéra( silky je příbuzný yorkimu), jmenuje se Maxík.
6)Souhlasíš s podmínkami?-Jasně :)

J.

1)Jméno-Jana
2)Přezdívka-J.
3Blog-TU
4)E-mail-janca-a-bobik@seznam.cz
5)Máš doma jorkšírka/jak se jmenuje?-Mám kluka. Jmenuje se Bobik
6)Souhlasíš s podmínkami?Jo! :)

EVA

1)Jméno:Eva
2)Přezdívka:Demetra
3)Blog:/
4)E-mai:slecna.eva@email.cz
5)Máš doma jrokšírka/jak se jmenuje?:Mám kluka a jmenuje se Jojík.
6)Souhlasís s podmínkami?Jo sohlasím!:D

Náběr SB

21. května 2011 v 12:52 SB-spřáteluju jen dočasně
Takže čauky!Kdo chce spřátelit napište:
1.Přezdívka
2.blog
3.co na diplom
Počet SB je omezený!Max 7!

Obíhám 4xtýdně!
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle